HomePark Nieruchomości
Polityka RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Administratorem Państwa danych jest Home Park Nieruchomości z siedzibą w Łodzi, ul. Kopernika 25.

Powierzone nam dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem i z przedstawioną poniżej polityką RODO

 

POLITYKA RODO

 

1. Podanie danych osobowych jest niezbędne do:
a) ZAWARCIA I WYKONYWANIA UMÓW POŚREDNICTWA
Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w celu wykonania umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.
b) PREZENTACJI OFERT
Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w celu przedstawienia ofert sprzedaży nieruchomości, zapewnienia wykonania umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.
Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w celach marketingowych.
c) DOKONYWANIA CZYNNOŚCI POŚREDNICTWA PRZY PRZYGOTOWYWANIU PROCESU SPRZEDAŻY
Administrator danych osobowych przekazuje dane notariuszom wskazanym przez strony w celu realizacji aktu notarialnego umowy sprzedaży.
d) OFEROWANIA USŁUG FINANSOWANIA
1. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w celu wykonania umów pośrednictwa w zakupie nieruchomości w zakresie realizacji usług polegających na oferowaniu finansowania zakupu nieruchomości, w szczególności poprzez oferowanie usługi kredytowania.
2. Podanie danych osobowych wykorzystywanych na cele marketingowe jest dobrowolne.
3. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez firmę Home Park Nieruchomości są również inne podmioty niezbędne do przedstawienia ofert oraz wykonywania umów pośrednictwa w obszarze obrotu nieruchomościami oraz mogą być w tym zakresie przekazywane innym podmiotom bezpośrednio zaangażowanym w proces transakcji (programy do obsługi biur nieruchomości, portale ogłoszeniowe,  inne osoby działające w imieniu firmy Home Park Nieruchomości)
4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i aktualizacji, jak również do ograniczenia danych osobowych. Ma Pani/Pan również prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania oraz do usunięcia danych osobowych, jeżeli zachodzą ku temu podstawy prawne i faktyczne.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały okres świadczenia usług objętych umową, jak również dane będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych i cywilnych.
6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Organu nadzoru gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
7.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państw Trzecich, czyli poza obszar Unii Europejskiej, Islandii, Lichtensteinu oraz Norwegii.