HomePark Nieruchomości
SZKOLENIA

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 kwietnia 2008 roku w sprawie stałego doskonalenia zawodowego przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości (Dz.U. 2008 nr 80, poz.475), w celu podniesienia Naszych kwalifikacji a tym samym jakości obsługi uczestniczymy w licznych szkoleniach i seminariach.